Hulp van de gemeente

Een team van de gemeente helpt bij iedere stap die nodig is om uw kelder weer helemaal in orde te krijgen. De omgevingsmanager is het eerste aanspreekpunt voor de ondersteuning die u van de gemeente krijgt.

Ondersteuning: wie is wie?

Er werken een heleboel mensen aan het herstel en behoud van het wervengebied, bij de gemeente en daarbuiten. De meesten werken achter de schermen. Er zijn 3 mensen die u bij het herstel van uw kelder en het beheer regelmatig zult zien: 

Omgevingsmanager 

De omgevingsmanager is het eerste aanspreekpunt voor keldereigenaren bij kelderherstel. De omgevingsmanager begeleidt keldereigenaren bij alle stappen voor en tijdens het herstel van kelders en zorgt voor een soepel verloop. De omgevingsmanager is de verbindende schakel tussen keldereigenaren, beheerders, bewoners, ondernemers en de gemeente (projectteam) tijdens het herstelproces en zorgt dat de benodigde informatie iedereen bereikt. Dit doet de omgevingsmanager:

  • De omgevingsmanager geeft een toelichting op het maken van een herstelplan, wat er allemaal wel en niet mogelijk is binnen de huidige kennis en regelgeving, en geeft uitleg over de subsidies en wat er allemaal komt kijken bij het herstel van een kelder. Er worden afspraken gemaakt voor de onderzoeken die nodig zijn. De omgevingsmanager kan u aan een bureau helpen dat het herstelplan voor u maakt (maar u mag ook zelf een bureau aanwijzen).  
  • Voor een keldereigenaar begint, is het goed om de buren te vragen of zij ook hun kelders willen herstellen. Als dat nodig is, kan de gemeente helpen bij het gesprek over een gezamenlijk herstelproject. Het is goedkoper om in een keer 3 tot 5 kelders te herstellen en de straat hoeft dan ook maar een keer open. 
  • Helpen bij de voorbereiding van de subsidieaanvraag voor de uitvoering. Als het herstelplan gereed is dan komt het bureau dat met u bespreken. In het herstelplan staan de inschatting van de herstelkosten en het voorstel voor de verdeling van de kosten. Dat is de basis voor de subsidieaanvraag om het herstelplan uit te voeren. Het bureau kan u vertellen of een omgevingsvergunning nodig is en waaraan deze moet voldoen. Zo nodig geeft de omgevingsmanager advies bij de stukken voor de subsidieaanvraag of doet suggesties om dingen aan te passen. Door alle stukken vooraf te bespreken, kan de gemeente de subsidieaanvraag snel en soepel verwerken. De omgevingsmanager heeft geen rol in de beoordeling van de aanvragen voor subsidie en vergunningen. Hij of zij bewaakt wel een voorspoedig verloop van de afhandeling. 
  • De omgevingsmanager helpt met een aanvullende subsidieaanvraag als blijkt dat er meer werk aan de kelder is dan in het herstelplan staat. Daarmee heeft de keldereigenaar de mogelijkheid het subsidiebedrag tijdens het herstel te verhogen als meerwerk nodig is. De omgevingsmanager houdt de voortgang in de gaten en gaat met betrokken partijen in gesprek indien er vertraging is. De omgevingsmanager houdt in de gaten of er andere projecten in de directe omgeving zijn en deelt dit met het team van de gemeente. De omgevingsmanager houdt in de gaten of de aannemer op tijd met een goedgekeurd BLVC-plan komt. De omgevingsmanager vraagt de bouwmeester erbij mochten er technische vragen zijn tijdens de uitvoering. Daarnaast kan de bouwmeester advies geven over eventueel meerwerk.

Bouwmeester 

De bouwmeester is het eerste aanspreekpunt voor keldereigenaren die hem kunnen benaderen met technische vragen over schade en lekkage aan kelders of muren. Bij de voorbereiding en uitvoering van het herstel van een kelder geeft de bouwmeester technisch advies aan eigenaren, aannemers en de gemeente. Net als de wervenmeester is de bouwmeester benaderbaar en fysiek in het wervengebied aanwezig. Dit doet de bouwmeester:  

  • Is het 1e aanspreekpunt voor keldereigenaren met technische vragen over schade en lekkage in hun kelder. 
  • Geeft vanuit een onafhankelijke positie gevraagd en ongevraagd technisch advies tijdens de voorbereiding en uitvoering van het herstel van kelders aan keldereigenaren, aannemers en gemeente.
  • Is regelmatig aanwezig bij het herstel van kelders in het wervengebied en wijst keldereigenaren op dingen of knelpunten in de uitvoering die voor keldereigenaren belangrijk kunnen zijn. 
  • Is een vraagbaak en wandelend kenniscentrum voor keldereigenaren en verwijst door naar de juiste instanties en de vergunningverlener, zoals Erfgoed. 
  • Geeft bij melding van de keldereigenaar over meerwerk een eerste beeld of sprake is van wijziging van het herstelplan, of de werkzaamheden passen in de subsidieregeling en sober en doelmatig zijn.   
  • Signaleert werkzaamheden in het wervengebied die kunnen leiden tot schade aan erfgoed of onnodige kosten, of die zonder vergunning of niet in overeenstemming met de vergunning of het herstelplan worden gedaan.  

Wervenmeester 

De wervenmeester is de spil in het dagelijks beheer en gebruik van het wervengebied tussen de bewoners, keldereigenaren, ondernemers en gemeente. Als er een melding bij ons binnenkomt waar niet direct een antwoord op is, dan helpt de wervenmeester om de vraag op de goede plek te krijgen, zodat meldingen sneller en beter worden opgepakt.

Lees meer over de wervenmeester

In gesprek met ons

Bent u van plan uw kelder te herstellen en wilt u hierover met ons in gesprek? Stuur dan een e-mail naar werven@utrecht.nl.

Zorgplicht en burenplicht

De gemeente gaat beter voldoen aan haar maatschappelijke zorgplicht en burenplicht. Met als doel om – in de geest van het advies van de Commissie van Wijzen Wervengebied – met elkaar te komen tot een eenvoudige en goede samenwerking.

Lees meer over zorgplicht en burenplicht 

Nieuwsbrief voor keldereigenaren

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws voor keldereigenaren en nieuwe informatie die we in deze website toevoegen? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief voor keldereigenaren. 

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Informatiecentrum wervengebied, Oudegracht 167

openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag 11:00 - 17:00 uur