Hoe zit een kelder in elkaar?

Het grachten-, bruggen- en wervenstelsel van Utrecht is in feite een middeleeuwse haven. Deze haven ontstond na 1122. Utrecht kreeg toen stadsrechten en werd een belangrijke internationale marktplaats.

Vanaf 1200 begonnen Utrechtse handelaren tunnels en kelders uit te graven in het talud van de Oudegracht. Zo hoefden zij niet elke keer van boven naar beneden te sjouwen met de goederen die per schip werden aangevoerd. In de loop van de tijd veranderde de functie van de kelders van doorgang en opslagruimte naar woonruimte, restaurant, B&B of bedrijfsruimte. Bij het eigendom van een kelder hoort ook de zorg voor het erfgoed en de veiligheid van het gebied. In deze pagina’s leest u meer over de bijzondere constructie van een kelder, het eigendom en de bijbehorende verantwoordelijkheden.  

Onder de naam ‘Stadsbinnengrachten en werven’ is de middeleeuwse haven van Utrecht sinds augustus 1967 beschermd Rijksmonument.

De ontwikkeling van de werven

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Informatiecentrum wervengebied, Oudegracht 167

openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag 11:00 - 17:00 uur