Naar een definitieve kostenregeling voor herstel kelders

Eind 2024 besluit de gemeenteraad over de kostenregeling tussen de gemeente en keldereigenaren bij het herstel van de kelders in het wervengebied. Bij deze kostenregeling betrekt de gemeente Utrecht de inzichten van de keldereigenaren. Zodat de gemeenteraad de belangen van de keldereigenaren goed kan meewegen in het besluit. Met het raadsbesluit ronden we een gesprek af dat is begonnen in 2021, toen de raad het programmaplan 'Werk aan de Werf’ vaststelde.

Lees wat voorafging

Drie varianten

Er liggen 3 varianten voor een kostenregeling op tafel: het 'bewijsvermoeden' uit het advies va de Commissie van Wijzen Wervengebied, het ‘technisch expert-oordeel' uit het raadsbesluit van 2021 en de tijdelijke subsidieregeling die tot 31 december 2024 geldt.

Lees meer over de varianten

Onderzoeken

De raad nam in 2021 nog geen besluit over de kostenregeling omdat er onvoldoende kennis was over de schade aan kelders en de oorzaken daarvan. Sinds begin 2022 leggen we kelders open voor herstel en laten we nader onderzoek doen. Dat onderzoek is een belangrijke basis voor de afweging van de voorstellen voor een kostenregeling. De eerste voorlopige conclusies zijn gepresenteerd op de bijeenkomst met keldereigenaren op 27 maart. De definitieve rapporten verwachten we in mei.

Lees meer over de onderzoeken 

Naar aanleiding van een artikel van het Utrechtse adviesbureau AEF over de lessen uit schadeafhandeling in Groningen en Limburg, hebben we AEF gevraagd de Utrechtse aanpak kritisch te analyseren en daarbij de lessen uit Groningen en Limburg te betrekken.

Lees meer over het onderzoek van AEF

Zorg- en burenplicht

Uit interviews met keldereigenaren blijkt dat de gemeente grote vooruitgang heeft geboekt bij het invullen van haar maatschappelijke zorgplicht en burenplicht. Keldereigenaren zijn volgens de onderzoekers in het algemeen positief over de samenwerking met en de ondersteuning van de gemeente bij kelderherstel. Keldereigenaren geven adviezen voor verdere verbetering, zoals het vereenvoudigen van het herstelproces voor kelders en meer ondersteuning door de gemeente.

Lees meer over het onderzoek naar zorg- en burenplicht

Advies van keldereigenaren

Na raadpleging van vereniging De Utrechtse Werfkelders (DUW) is een onafhankelijk procesbegeleider aangesteld voor het gesprek over de kostenregeling. De 1e stap was een informatiemarkt op 27 maart 2024 Keldereigenaren hebben hier meer kunnen horen over de (voorlopige) uitkomsten van de onderzoeken die zijn gedaan naar schade aan kelders en schadeoorzaken, de varianten en de voorgeschiedenis. Hier hebben de gemeente en de keldereigenaren ook besproken hoe zij het gesprek over de kostenregeling verder willen vormgeven.

Lees meer in deze raadsbrief

Lees het verslag van de informatiemarkt van 27 maart 2024

We spreken in april en mei 2024 met keldereigenaren over wat zij belangrijk vinden bij kelderherstel. Zij worden hiervoor rechtstreeks per e-mail benaderd. Op 24 april 2024 organiseerde vereniging DUW een bijeenkomst voor haar leden.

Bijeenkomst 30 mei 2024

Keldereigenaren noemen in de gesprekken onder meer dat zij meer ontzorgd willen worden bij het opdrachtgeverschap, dat zij vooraf zekerheid willen hebben over de herstelkosten en dat de regeling eenvoudig en eerlijk moet zijn. Daarna is met keldereigenaren gesproken over welke vorm van kostenregeling daar het beste bij past. In een bijeenkomst op 30 mei lichten we de uitkomsten van deze gesprekken toe. We horen graag uw aanvullingen, mening en ideeën, zodat de gemeenteraad deze kan meenemen in het besluit.

  • Wanneer: donderdag 30 mei 2024 
  • Waar: De Utrechtse Muziekschool (DUMS), Domplein 4-5. 
  • Tijd: inloop 19:30 uur, einde 21:30 uur. 
  • Voor wie: eigenaren van werf-, kluis- of straatkelders in het Utrechtse wervengebied.
  • Aanmelden: via info@doemeebeslismee.nl of de app. Kunt u er niet bij zijn, dan kunt u ook uw reactie en aanvullingen geven via de Parta app.

Tijdens deze bijeenkomst doen we verslag van wat keldereigenaren belangrijk vinden bij kelderherstel en voor de kostenregeling. We bespreken welke variant (bewijsvermoeden, technisch expert oordeel of de subsidieregeling) daar het beste op aansluit. We horen graag uw aanvullingen en wat u het belangrijkste vindt bij het herstel van kelders. De onderzoeksbureaus hebben bovendien aan de hand van een praktijkvoorbeeld berekend hoe de kostenverdeling per variant zou worden. Tijdens de bijeenkomst hoort u daar meer over.      

In juni gaan de gesprekken tussen keldereigenaren en gemeente door. U kunt nog tot 27 juni 2024 via de app of werven@utrecht.nl uw mening geven. Dan wordt ook alle informatie bij elkaar gebracht in een advies aan de gemeenteraad over de voor- en nadelen van de varianten en de argumenten die keldereigenaren belangrijk vinden bij een keuze. Dit mondt uit in een advies van de keldereigenaren aan de raad over de definitieve kostenregeling. Los daarvan wordt een verslag gemaakt van de opzet, het verloop en de resultaten van de participatie. Beide stukken worden in september 2024 samen met het voorstel voor een kostenregeling aan de raad toegestuurd.

Procesbegeleider

Marinka van Vliet vervult de rol van onafhankelijk procesbegeleider en is het aanspreekpunt en gezicht richting keldereigenaren en gemeente. De onafhankelijk procesbegeleider staat los van de betrokken partijen en belangen en kan daardoor neutraal en onpartijdig werken. De gemeente en de Vereniging Utrechtse Werfkelders zijn gezamenlijk opdrachtgever en helpen in de voorbereiding en uitvoering van het gesprek over de kostenregeling.

Dit gesprek voeren we ook online. Zo hebben de keldereigenaren de keuze of ze hun inbreng willen leveren in een ‘live’ bijeenkomst of digitaal. Via de participatie app kunt u het gesprek en de besluitvorming volgen, verslagen van bijeenkomsten terugvinden en – gewoon vanaf de bank – uw mening geven over de voor- en nadelen van de varianten en de argumenten om te komen tot een keuze.

Meer informatie

  • Download de participatie-app (Parta) via de Playstore of App Store of scan de QR-code.

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Informatiecentrum wervengebied, Oudegracht 167

openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag 11:00 - 17:00 uur