Wie betaalt wat?

Een kelder herstellen en waterdicht maken kost gemiddeld tussen de €20.000 en €300.000.  Tot 31 december 2024 is er een tijdelijke subsidieregeling waarmee de gemeente bijdraagt aan de herstelkosten van kelders in het wervengebied. Op deze pagina’s leest u waar u subsidie voor kunt krijgen en hoe u de subsidie aanvraagt. Daarnaast is er een subsidie van de rijksoverheid en kunt u een lening aanvragen bij het Utrechts Wervenfonds.

Definitieve kostenregeling

Samen met keldereigenaren werken we aan een definitieve kostenregeling voor het herstel van kelders. Dit begon in 2021 met een opdracht van de gemeenteraad:  "Maak samen met eigenaren van kelders (…) op basis van het advies van de Commissie van Wijzen Wervengebied (…) een samenwerkingsarrangement over de samenwerking en financiering van het herstel van kelders, en hierbij de varianten 'bewijsvermoeden' en 'technisch expert-oordeel' voor de kostenregeling uit te werken (…)."

De afgelopen 2 jaar hebben we kelders hersteld en daarbij aanvullend onderzoek gedaan naar schade aan kelders en schade oorzaken. Ook hebben we de varianten verder uitgewerkt, met inbegrip van de subsidieregeling. Keldereigenaren en gemeente zijn met elkaar in gesprek over een definitieve kostenregeling. Een onafhankelijk procesbegeleider helpt ons hierbij. De gemeenteraad neemt eind 2024 een besluit over de kostenregeling.

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Informatiecentrum wervengebied, Oudegracht 167

openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag 11:00 - 17:00 uur