Afspraken maken

Hebben we de subsidie toegekend en de vergunning verleend? Dan tekenen de keldereigenaar en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerkingsovereenkomst hebben we al besproken in het vooroverleg over de subsidieaanvraag. In de overeenkomst leggen we vast dat we gaan samenwerken bij het herstellen van de kelder. In de samenwerkingsovereenkomst maken we ook afspraken over het eigendom van de kelder. Het eigendom leggen we vast in een akte. Dat is nodig omdat nu uit het Kadaster meestal niet kan worden opgehaald wie de eigenaar is van een kelder. Door het eigendom nu vast te leggen, voorkomen we dat we bij toekomstig onderhoud aan de kelder steeds opnieuw moeten uitzoeken wie de eigenaar is. Het vastleggen van het eigendom is een voorwaarde om subsidie te krijgen.   

Zo werkt het

Bij de samenwerkingsovereenkomst zit een modelakte als bijlage. Als u de samenwerkingsovereenkomst tekent, stemt u in met de modelakte en de verplichting om het eigendom vast te leggen zoals in de akte is beschreven. Daarna vult de notaris de modelakte in met de informatie over de betreffende kelder. De notaris legt de akte ter goedkeuring voor aan de keldereigenaar en de gemeente. Als de akte voor beide partijen akkoord is, verzorgt de notaris het passeren van de akte.

Er zijn meerdere modelaktes, afhankelijk van de eigendomssituatie van het achtergelegen pand. In alle modellen worden de overdracht van de werfmuur aan de gemeente en de afspraken over het gebruik en onderhoud van de muur ook opnieuw vastgelegd.

Vereniging van Eigenaren

Bij een pand dat is gesplitst in appartementsrechten, moeten de eigenaren van de appartementen de samenwerkingsovereenkomst en akte gezamenlijk tekenen. De reden hiervoor is dat het vastleggen van het eigendom van de kelder wettelijk gezien een ‘beschikkingshandeling’ is. Dat moeten de appartementseigenaren samen doen. Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en de akte door de VvE of één appartementseigenaar is alleen mogelijk als alle eigenaren van de appartementen een volmacht hebben gegeven. Een format van een volmacht kunt u opvragen via werven@utrecht.nl.

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Informatiecentrum wervengebied, Oudegracht 167

openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag 11:00 - 17:00 uur