Advies Commissie van Wijzen Wervengebied

De Commissie van Wijzen Wervengebied bracht advies uit over eigendom, verantwoordelijkheden, samenwerking, zorg- en burenplicht en bewijsvermoeden.

Eigendom

De eigenaren van panden die zijn verbonden met de aangrenzende kelders onder de straat zijn eigenaar van deze kelders.  De gemeente is eigenaar van kelders die niet in verbinding staan met een aangrenzend pand. Dit advies wordt toegepast bij het vaststellen van het eigendom van werf-, kluis- en straatkelders.

Verantwoordelijkheden

Keldereigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en herstel van hun kelders. Zij dragen daar zelf de kosten van. Schade aan de kelders die is ontstaan door het tekortschieten van de gemeente in háár taak, komt voor rekening van de gemeente. Vanuit de zorg voor erfgoed ziet de CvWW een ruime verantwoordelijkheid voor de gemeente. Dit advies is overgenomen door de gemeente. De keldereigenaar is opdrachtgever voor het herstel van de kelder. De gemeente betaalt mee in de vorm van subsidie. Als schade aan een kelder zonder uitgebreid technisch onderzoek eenduidig aan de gemeente is toe te schrijven, dan worden de kosten 100% door de gemeente vergoed.

Samenwerking

Richt voor de samenwerking een stichting op waarin vertegenwoordigers van eigenaren en gemeente samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. In eerste instantie is dit advies overgenomen. Later is dat aangepast op voorstel van de keldereigenaren. Zij geven aan zelf te willen besluiten over de eigen kelder. Gemeente stelt samenwerkingsarrangement samen. 

Zorg- en burenplicht

De commissie constateert dat de gemeente onvoldoende invulling heeft gegeven aan haar zorgplicht en burgenplicht. Er sprake is van een gebrek aan vertrouwen van eigenaren in de gemeente.  De gemeente erkent het beeld dat door de commissie en keldereigenaren wordt geschetst. Het invullen van zorgplicht en burenplicht wordt een van de speerpunten in het programmaplan Werk aan de Werf. 

Bewijsvermoeden

Ga bij de verdeling van de kosten voor herstel van kelders uit van een bewijsvermoeden zoals dat is geregeld voor schade aan gebouwen door de gaswinning in Groningen. De gemeenteraad neemt nog geen besluit over kostenregeling. Er is eerst meer kennis nodig over schade en schade oorzaken en raad wil verantwoorde inzet van overheidsmiddelen. Bewijsvermoeden is 1 van 3 varianten die worden afgewogen. De raad neemt in december 2024 een besluit over de definitieve kostenregeling.

Lees het rapport De Vergeten Burenplicht

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Informatiecentrum wervengebied, Oudegracht 167

openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag 11:00 - 17:00 uur