Andere mogelijkheden voor financiering

Naast de subsidie zijn er nog twee mogelijkheden om het herstel van uw kelder te bekostigen: subsidie bij het Rijk aanvragen, een lening bij het Utrechts Wervenfonds.

Subsidie bij het Rijk aanvragen

Het Rijk geeft subsidie voor rijksmonumenten met een woonfunctie. Met deze subsidie moedigt de rijksoverheid de zorg voor beschermde monumenten aan. Het Rijk subsidieert maximaal 38% van de kosten om monumentale onderdelen in stand te houden. Particuliere eigenaren van rijksmonumenten moeten de subsidie aanvragen tussen 1 maart en 30 april bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), in het jaar nadat het werk is afgerond. Als u dat wilt, helpt de gemeente bij de aanvraag van de RCE- subsidie.

De RCE keert het subsidiebedrag achteraf uit, nadat het werk klaar is. Omdat u tijdens het werk de kosten al maakt, schiet de gemeente het subsidiebedrag van de RCE voor. U krijgt van ons het volledige bedrag van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Aan het eind, als uw kelder is hersteld, verrekenen we de RCE-subsidie die u ontvangt met het definitieve subsidiebesluit van de gemeente. U betaalt de RCE-subsidie dan aan ons terug.

Naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Lening bij Utrechts Wervenfonds

Zijn de kosten van het herstel hoger dan de subsidie? Dan kunt u tegen lagere rente een lening afsluiten bij het Utrechts Wervenfonds. U kunt deze lening alleen aanvragen als u gebruik maakt van de subsidieregeling voor het onderhoud, herstel en waterdicht maken van uw kelder in het Utrechtse wervengebied. De hoogte van de Utrechtse Wervenfonds-hypotheek is afhankelijk van de subsidie die u krijgt.

Naar het Utrechts Wervenfonds 

Lees de 'Nadere regel lening Utrechts Wervenfonds' op Overheid.nl 

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Informatiecentrum wervengebied, Oudegracht 167

openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag 11:00 - 17:00 uur